Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Mårten Bergman

Kassör: Johan Lindgren

Sekreterare: Hans-Inge Hansson

Revisor: Tillförordnad Christian Karlsson

Mårten Bergman, mobil : 0731-810209

info@pappa-barn-kristianstad.se