ÅRSMÖTE 24/5 18:00-2023

Inbjudan till årsmöte
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 12/4 2023
Plats: Meddelas senare
Tid: Onsdagen 24 Maj 2023, kl. 18:00
Vi bjuder på mackor och kaffe / te
Anmälan:
Senast den 10 Maj, per email till info@pappa-barn-kristianstad.se
Alla dokument kommer att skickas ut till medlemmar 3 Maj. (www.pappa-barn-kristianstad.se)

Väl mött styrelsen
Mårten Bergman, Hans-Inge Hansson och Christian Karlsson.