Årsmöte 4 maj 16:00, 2024

Inbjudan till årsmöte 4/5 2024 16:00
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 23/3 2024


Plats; Kvarngatan 4 A, Kristianstad.
Välj Hyresgästföreningen på porttelefonen.


Tid: Lördag 4 maj 2024, kl. 16:00
Vi bjuder på mackor och kaffe / the


Anmälan; Senast den 20 april, per email till info@pappa-barn-kristianstad.se
Alla dokument kommer skickas ut till medlemmar 13 april via e-post.


Väl mött styrelsen
Mårten Bergman, Hans-Inge Hansson och Johan Lindgren.