Vad vill Pappa-Barn Kristianstad?

Föreningens ändamål är att arbeta för barnens rätt till båda sina föräldrar samt att pappor och mammor behandlas som likvärdiga föräldrar av socialtjänsten, rättsväsendet, politiker och andra myndigheter i frågor gällande vårdnad, umgänge och boende för sina barn.
Pappa-Barn Kristianstad har bildats med huvuduppgift att synas, höras och påverka med målet att förändra hur vårdnadstvister i dag hanteras i vårt samhälle.

Vi vill skärpa vårdnadsutredningarna samt se till att de lagar vi har följs. Alltför många barn far illa av bristande utredningar, föräldrars samarbetsproblem och falska anklagelser.
Vi vill få myndigheterna att vakna och se dessa lidande barn!!
Vi är en helt autonom förening och ingår inte i någon riksorganisation. Därför står vi alltid endast för de åsikter vi själva uttryckt och inte nödvändigtvis vad andra liknande föreningar uttrycker!