PA-Dagen

Vi deltager årligen i eventet Bubbles of Love Day som belyser föräldraalienation. En positiv manifestation som väcker uppmärksamhet och glädje. Det huvudsakliga budskapet att det är förkastligt att smutskasta den andra föräldern inför barnen håller de flesta med om.
Parental Alienation Awareness Organization (http://www.paawareness.org/) har tagit initiativ till denna dag som uppmärksammas världen över. Varje år publiseras en video där de som deltagit kan bidra med bilder och videor. Pappa Barn Kristianstad har deltagit åren 2010, 2011, 2012, 2015. Nedan följer resultaten från tidigare år.