Årsmöte 1/6 18:00-2022

Inbjudan till årsmöte
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 20/4 2022
Plats: Meddelas senare
Tid: Onsdagen 1 Juni 2022, kl 18:00
Vi bjuder på mackor och kaffe / the
Anmälan:
Senast den 18 Maj, per email till info@pappa-barn-kristianstad.se
Alla dokument kommer att skickas ut till medlemmar 11 Maj.
(www.pappa-barn-kristianstad.se)


Väl mött styrelsen
Mårten Bergman, Hans-Inge Hansson och Christian Karlsson.