Årsmötet FRAMFLYTTAT TILL 23/9-2020

Hej, alla medlemmar! Hoppas ni mår bra.
P.g.a. Covid 19 problemet och Mårtens Bypas​​​soperation så flyttar vi årsmötet till en säkrare tidpunkt, preliminärt onsdagen den 23/9 kl 18:00.Tiden kan framflyttas om inte situationen förbättras. Vi måste tänka på våra medlemmars säkerhet.
Plats meddelas senare. Dokumenten för årsmötet som är utskickade gäller dock fortfarande.Har ni några frågor så ring gärna.

Mårten tel: 0731-810209

Med Vänliga Hälsningar

Mårten, Hans-Inge och Christian

Inbjudan skickades 7/3-2020 till alla medlemmar.

Handlingarna skickas 15/4-2020.